Πληρωμές Δημοτικών Τελών και Προστίμων
Δημοτικά Μητρώα
Πιστοποιητικά Βεβαιώσεις
Πολεοδομικά Θέματα
Συγκοινωνίες Οδικό Δίκτυο
Περιβάλλον Καθαριότητα Ανακύκλωση
Υγεία Κοινωνική Φροντίδα
Εκπαίδευση
Πολιτισμός Ψυχαγωγία
Τοπική Οικονομική Αναπτυξη Επιχειρηματικότητα
Ηλεκτρονική Δημοκρατία
Άδειες Ίδρυσης Λειτουργίας Καταστημάτων Επιχειρήσεων
Άδειες Επαγγελματικής Δρατηριότητας
Καλώς Ήρθατε
 

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας .

Η παροχή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου στους πολίτες που κατοικούν ή κατάγονται από τον δήμο μας και στις επιχειρήσεις που έχουν ή θέλουν να έχουν δραστηριότητα στην περιοχή μας είναι το ζητούμενο στον εκσυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικό μέλημα της δημοτικής μας αρχής.

Ο δήμος μας συμμετέχοντας στο έργο της ΚΕΔΕ «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στο Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ολοκλήρωσε και παρέχει την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που μπορούν να λάβουν από τον δήμο, να αντλήσουν τα κατάλληλα έγγραφα και αιτήσεις για την εξυπηρέτησή τους αλλά και να διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικά ορισμένες υπηρεσίες που τους αφορούν.

 
Πιστοποιητικά Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις

Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις
 
Άδειες Επαγγελματικής Δραστηριότητας Αδειες Επαγγελματικής Δραστηριότητας

Αδειες Επαγγελματικής Δραστηριότητας
 
Υγεία Κοινωνική Φροντίδα Υγεία - Κοινωνική Φροντίδα

Υγεία - Κοινωνική Φροντίδα